WIBO-42

STEROWNIK OBKURCZARKI: Sterownik obkurczarki typu WIBO-42 przeznaczony jest do sterowania pracą układu grzejnego w celu utrzymania zadanej temperatury, załączania silnika poruszającego tacę oraz kontroli właściwego poziomu wody w wannie urządzenia. Sterownik wykonany jest w technice mikroprocesorowej, nie wymaga żadnych procesów kalibracyjnych. Sterownik jest zabezpieczony od frontu specjalnymi drzwiczkami ochronnymi, które mogą być otwierane jedynie na czas zmiany parametrów pracy urządzenia.

 

Urządzenie jest własnością firmy WIBO BT.

Copyright © 2015 HOTCOLD sc. | Created by: Actusdesign.pl