czujnikiCzujniki różnicy ciśnieńDPC250-D - czujnik różnicy ciśnień, LCD,...

DPC250-D - czujnik różnicy ciśnień, LCD, 4...20 mA, 0...10 V

Zakres: -50...50Pa, -100..100Pa; 0...100Pa, 0...250Pa.

Przetworniki różnicy ciśnień z charakterystyką liniową do pomiaru nadciśnienia lub podciśnienia wentylatorów, filtrów pomieszczeń, itp. Przetwarzają mierzone ciśnienie różnicowe lub ciśnienie statyczne powietrza na proporcjonalny sygnał analogowy. Dostępne są modele z napięciowym lub prądowym sygnałem wyjściowym, wybieranym zworką oraz z opcjonalnym wyborem stałej czasowej filtra pomiaru 0,8s lub 4 s. Zakres: -50...50Pa, -100..100Pa; 0...100Pa, 0...250Pa. Wyświetlacz LCD. W zestawie: przetwornik, 2 aluminiowe przyłącza, 2 wkręty mocujące, 2m wężyka PCV.

Copyright © 2015 HOTCOLD sc. | Created by: Actusdesign.pl