ESM-1510

REGULATOR TEMPERATURY: Regulatory temperatury przystosowane do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 i termoparami J lub K. Typ czujnika oraz zakres temperatury jest dedykowany i wybór zakresu i typu czujnika temperatury dokonuje się przy zamówieniu kierując się sposobem zamawiania (patrz: karta katalogowa). Regulatory posiadają cyfrowy odczyt temperatury oraz funkcję kalibracji wskazań. Zastosowano metodę regulacji załącz/wyłącz (ON-OFF) z regulowaną histerezą. Regulatory wyposażone są w wyjście regulacyjne przekaźnikowe 10A lub SSR. Tryb pracy: "grzanie" lub "chłodzenie" wybiera się w menu regulatora. Montaż na szynie DIN.

Copyright © 2015 HOTCOLD sc. | Created by: Actusdesign.pl