HCR-031N - regulator temperatury

REGULATOR TEMPERATURY: Regulator HCR-031N jest prostym dwustanowym regulatorem przystosowanym do regulacji temperatury (zakres 0 – 100°C, 0 – 200°C, 0 – 400 °C). Regulator wyposażony jest w odczyt pokazujący aktualną wartość temperatury. Nastawa wartości regulacji odbywa się przy pomocy precyzyjnej, liniowej skali znajdującej się na panelu czołowym. W przypadku uszkodzenia linii czujnika (przerwa w obwodzie), jest wyłączany przekaźnik od grzania i zapala się kropka po ostatniej cyfrze wyswietlacza.

Copyright © 2015 HOTCOLD sc. | Created by: Actusdesign.pl