licznikiLiczniki elektroniczneEZM-4930 - licznik impulsów

EZM-4930 - licznik impulsów

LICZNIK ELEKTRONICZNY * współpraca z czujnikami zbliżeniowymi, pojemnościowymi, stykowymi typu NPN lub PNP oraz enkoderami * 2 wejścia liczące * 1 wejście kasujące i 1 wejście blokujące zliczanie * 1 wyjście przekaźnikowe Licznik przeznaczony do zliczania impulsów, pomiaru przepływu, długości i prędkości obrotowej. Posiada 8 trybów zliczania z kasowaniem ręcznym lub automatycznym z odliczaniem do przodu lub do tyłu. Wyposażony jest dwa niezależne wejścia liczące, które pracują w różnych trybach. Rodzaje wejść: * napięciowe PNP lub NPN (poziom wysoki i niski) * beznapięciowe poprzez otwarty kolektor NPN lub stykowe * z przetwornika obrotowo impulsowego z wyjściem kwadraturowym. Istniej możliwość wyboru rozdzielczości zliczania impulsów z przetwornika obrotowego (1, 2 lub 4 impulsy na każdy cykl). Dzięki funkcji mnożnika i zmiany pozycji punktu dziesiętnego możliwe jest wyświetlanie wartości pomiarowych w pożądanych jednostkach. Licznik ma wbudowaną funkcję licznika wstępnego. Licznik wyposażony jest także w niezależne wejście kasujące RESET oraz blokujące zliczanie PAUZA. Kasowanie może być dokonywane zewnętrznie przez podanie impulsu na wejście RESET, ręcznie z klawiatury lub automatycznie po osiągnięciu zadanej wartości. Licznik jest wyposażony w jedno wyjście przekaźnikowe. Tryb i czas działania wyjścia jest programowany w menu. Licznik ma podwójny wyświetlacz 6-cyfrowy do wizualizacji wartości aktualnych i zadanych oraz czteroprzyciskową klawiaturę do programowania parametrów, zadawania komend np. RESET oraz zmiany nastaw. Istnieje możliwość zablokowania zerowania, zmiany nastaw oraz dostępu do menu konfiguracyjnego.

Copyright © 2015 HOTCOLD sc. | Created by: Actusdesign.pl